Povratak na naslovnicu broja | Povratak na arhivu vjesnika

Rezultati multicentričnog ispitivanja kakvoće imunohematološkog testiranja u transfuzijskoj djelatnosti Hrvatske u 2006.

Tim za provođenje vanjske kontrole u imunohematologiji:
I.Bosanac, N.Juraković-Lončar, Ž.Hundrić-Hašpl, T.Vuk, M. Balija, I. Jukić, D. Šarlija
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

U listopadu 2006. god. HZTM je proveo multicentrično ispitivanje kakvoće imunohematološkog testiranja u transfuzijskoj djelatnosti Hrvatske.

Ispitivanjem je obuhvaćena transfuzijska djelatnost Hrvatske koju čine HZTM, tri Regionalna Zavoda za transfuzijsku medicinu, Zavodi, Stanice, Kabineti, Odjeli i Odsjeci pri Klinikama, bolnicama, dva profesionalna proizvođača test reagencija za imunohematološka testiranja i 3 strana sudionika iz Bosne i Hercegovine. Ukupno 41 ispitanik.

Sudionike iz BiH (Mostar, Nova Bila, Zenica) nismo uvrstili u statističku obradu i prikaz rezultata testiranja.

Uzorci za testiranje odaslani su laboratorijima izvan Zagreba putem hitne dostave, a ustanovama u Zagrebu i bolnicama koje imaju dnevno preuzimanje krvnih pripravaka iz HZTM-a putem vozača dotičnih ustanova.

Svaki je ispitanik dobio 3 uzorka seruma/ plazme « bolesnika» sa zamolbom da izvede rutinsko ispitivanje dobivenih uzoraka, i da na priloženi obrazac unese rezultate testiranja i pošalje u HZTM.

Rezultati ovogodišnjeg testiranja prikazani su na zajedničkim tablicama Zbirnih rezultata četrnaestogodišnjeg multicentričnog ispitivanja kakvoće imunohematološkog testiranja u transfuzijskoj djelatnosti Hrvatske od 1993. do 2006. godine.

KOMENTAR:

ODAZIV NA TESTIRANJE

Od 38 ispitanika iz RH unutar 2 tjedna svoje rezultate testiranja prijavilo je 37 ispitanika (97 % ).

Zadatak testiranja IH / 1- 2006:

TOČNI REZULTATI TESTIRANJA:

I.REZULTATI PRETRAŽIVANJA SERUMA - SCREENING

U sva 3 uzorka seruma/ plazme «bolesnika» prisutna su iregularna protutijela.

Screening testove izvode svi prijavljeni laboratoriji, njh 37. 36 sudionika je prijavilo točan rezultat (97%), a 1 netočan (3%)

Samo screening u Hrvatskoj bez identifikacije antitijela izvodi 8 sudionika testiranja (22%). Od njih osam, jedan je sudionik prijavio netočan rezultat (12,5%), a sedam sudionika točan rezultat (87,5%).

II . REZULTATI IDENTIFIKACIJE PROTUTIJELA

Točni rezultati specifičnosti zadanih protutijela:

Protutijela anti-D, anti-c, anti-E, mogu se otkriti u IAT-u u svim tehnikama izvođenja:
(metoda u epruveti, mikrometode: Ortho BioVue, DiaMed, Solid screen.)

Protutijelo anti-P1 može se otkriti u tehnikama izvođenja: metoda u epruveti i mikrometode: Ortho BioVue, ali teže nego u epruveti, jer pojedine stanice u panelu, iako obilježene sa „s“ ( strong ) Bio Vue nije detektirao.

Identifikaciju protutijela prijavilo je 29 od 37 centara (78%).

Točan rezultat, identifikaciju svih antieritrocitna protutijela u 3 uzorka seruma/ plazme prijavio je 29 sudionik (100% )

Šest od 29 sudionika ispitivanja koji su poslali odgovore: ANTI-D+c, Anti-E i Anti-K+c, naveli su u rubrici tehnike testiranja da su testirana izveli samo u tehnici Dia Med. U toj tehnici i nisu mogli otkriti P1 antitijelo, te smo tu činjenicu uzeli u obzir i priznali im točan rezultat testiranja.

ZAKLJUČAK:

Testove pretraživanja na iregularna protutijela u Hrvatskoj transfuzijskoj djelatnosti izvode svi testirani ispitanici (100%).

U ovom testiranju to je uspješno učinilo 36 od 37 sudionika (97%).

Lažno negativan priznat je jedan rezultat. (3%)

Testove identifikacije iregularnih protutijela u Hrvatskoj transfuzijskoj djelatnosti izvodi 29 ispitanika od 37 (78% ispitanika).

U ovom testiranju to je uspješno učinilo njih 23 (79%) otkrivši sva antitijela zadanih specifičnosti uporabom 3 tehnike testiranja ( klasična epruveta i Dia Med + Ortho Biovue).

Priznati točan odgovor, ali lažno negativan nalaz, ne našavši anti-P1, poslalo je šest ispitanika, njih 20,6 %.

Prema dobivenim rezultatima ovogodišnjeg multicentričnog ispitivanja kvalitete imunohematološkog testiranja u RH sudionicima koji nisu dobili zadovoljavajuće rezultate testiranja predlažemo slijedeće KOREKTIVNE RADNJE:

Vidljivo je i da usprkos skupoći ovakvog testiranja u svih koji su sudjelovali u testiranju prevladao osjećaj korisnosti kontrolnog testiranja i želja da se vlastiti rad podvrgne validaciji. Nakon analize rezultata XIV kontrole smatramo da je i dalje potrebno pokretati korektivne radnje s ciljem unapređenja kvalitete rada i kvalitete pružene usluge našim korisnicima.

Svim sudionicima zahvaljujemo na odzivu u ovom neobaveznom testiranju, jer svojim dobrovoljnim sudjelovanjem pokazuju visoku profesionalnu razinu.

U Zagrebu, 28. studenog, 2006.

dr. Ivanka Bosanac, dr.med.

Ravnateljica HZTM

dr. Irena Jukić,dr.med.

Povratak na naslovnicu broja | Povratak na arhivu | Na vrh stranice