Povratak na naslovnicu broja | Povratak na arhivu vjesnika

Izvješće o rezultatima rada transfuzijske djelatnosti u Hrvatskoj u 2012. godini

Melita Balija, Tihomir Očić, Ana Hećimović
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb, Petrova 3

Tijekom 2012. godine prikupljeni su podaci o radu 35 transfuzijskih centara koji su djelovali u zdravstvenom sustavu Rh:

1. TRANSFUZIJSKE JEDINICE KOJE UZIMAJU KRV DAVATELJA

Prikupljanje krvi

a) Uzimanje pune krvi:

Raspon: Broj prikupljenih doza Centar
20.000 - 100.000 99.482 HZTM
10.000 - 20.000 17.332 OS
14.443 RI
13.864 ST
11.456
3.000 - 6.000 5.184 ZD
4.948 PU
4.416 SB
2.000 - 3.000 2.569 VT
2.320 DU
2.225 ŠI
1.000 - 2.000 1.066 VI

U 2012. nastavljen je put ka reorganizacijskim promjenama okrupnjavanja centara koji uzimaju i testiraju krv davatelja te proizvode krvne pripravke. Po završetku reorganizacije 9 centara će uzimati krv.

b) Uzimanje krvnih komponenti staničnim separatorom

Proizvodnja krvnih pripravaka

a) Proizvodnja iz pune krvi:

Komentar:
I u 2012.g. nastavlja se trend rasta broja proizvedenih filtriranih eritrocitnih i trombocitnih krvnih pripravaka što je izuzetno vrijedno obzirom da u RH još uvijek nedostaje odluka MZ o uvođenju totalne (100%) filtracije eritrocitnih i trombocitnih krvnih pripravaka. Stoga, teret ostvarenja tog unapređenja sigurnosti i kvalitete transfuzijskog liječenja bolesnika u RH i nadalje ostaje na rješavanju transfuziolozima unutar bolnica.

b) Proizvodnja na staničnom separatoru:

c) Autologne transfuzije krvi u ustanovama koje uzimaju i obrađuju krv davatelja

SEROLOŠKO TESTIRANJE DAVATELJA KRVI U RH U 2012.g;

Ukupno je testirano 182.068 uzoraka krvi od kojih je bilo 12.023 uzoraka novih davatelja. Učestalost potvrđeno pozitivnih biljega krvlju prenosivih bolesti u svih davatelja krvi u 2012.g. i dalje je niska te nema značajnih promjena u odnosu na 2011.g. tab. 14.

Svi ponovljeno reaktivni uzorci poslani su u HZTM na referentna, potvrdna testiranja.

2) TRANSFUZIJSKE JEDINICE KOJE OBAVLJAJU SAMO BOLNIČKU TRANSFUZIJSKU DJELATNOST

U 2012.g. u RH djelovalo 22 je bolničkih transfuzijskih jedinica (ne uzimaju i ne obrađuju krv davatelja).

Autologne transfuzije krvi

Sekundarna proizvodnja

Broj primljenih doza krvnih pripravaka u bolničkim transfuzijskim jedinicama

Broj neutrošenih/uništenih doza krvnih pripravaka u bolničkim transfuzijskim jedinicama

3. TRANSFUZIJSKE JEDINICE KOJE UZIMAJU KRV

Tablica 1. Odaziv davatelja, odbijeni davatelji, broj davanja, neuspjele punkcije - u 2012.g.

Tablica 2. Davanje u transfuzijskoj jedinici, spol, novi davatelji i davatelji HV - u 2012.g.

Tablica 3. Davatelji na staničnom separatoru - po centrima u 2012.g.

Tablica 4. Davatelji na staničnom separatoru - ukupno u 2012.g.

Davatelje na staničnom separatoru obrađivale su 4 transfuzijske jedinice: HZTM, Osijek, Rijeka i Split.

Tablica 5. Primarna proizvodnja: sukladne doze, indeks iskorištenosti, uništeni krvni pripravci u 2012.g.

Tablica 6. Proizvodnja pojedinih krvnih pripravaka, raspon proizvodnje, uništeni krvni pripravci, broj jedinica koje ih proizvode u 2012.g.

Tablica 7. Sekundarna proizvodnja krvnih pripravaka u 2012.g.

4. TRANSFUZIJSKE JEDINICE KOJE UZIMAJU KRV (Ovlaštene zdravstvene ustanove)

Tablica 8. Obrada bolesnika, autologne transfuzije u jedinicama koje uzimaju i prerađuju krv u 2012.g.

5. BOLNIČKE TRANSFUZIJSKE JEDINICE (ne uzimaju i ne obrađuju krv davatelja)

Tablica 9. Obrade bolesnika i autologne transfuzije u bolničkim transfuzijskim jedinicama u 2012.g.

Tablica 10. Sekundarna proizvodnja u bolničkim transfuzijskim jedinicama u 2012.g.

6. NEISKORIŠTENI - UNIŠTENI KRVNI PRIPRAVCI

Tablica 11. Neiskorišteni-uništeni krvni pripravci u transfuzijskim jedinicama koje uzimaju krv i proizvode krvne pripravke u 2012.g.

Tablica 12. Neiskorišteni-uništeni krvni pripravci u bolničkim transfuzijskim jedinicama u 2012.g.

Tablica 13. Testiranje biljega krvlju prenosivih bolesti u davatelja krvi RH - HBV, HCV, HIV i sifilis - u 2012.g.

Povratak na naslovnicu broja | Povratak na arhivu | Na vrh stranice