Povratak na naslovnicu broja | Povratak na arhivu vjesnika

Znanstveno nastavno zvanje

Prof.dr.sc. Sanja Balen, dr. med. izabrana je dana 10.04.2018. za redovitu profesoricu u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na Katedri za kliničko laboratorijsku dijagnostiku.

Akademski stupanj – doktor znanosti

Nataša Katalinić, dr. med. obranila je dana 19.06.2018. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijek, doktorsku disertaciju pod naslovom: Uloga povijesnog razvoja u upravljanju metodama tipizacije tkiva u transplantaciji bubrega u Rijeci te stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljnih medicinskih znanosti, grane: povijest medicine i biomedicinskih znanosti.

Specijalistički ispit iz transfuzijske medicine položili slijedeći kandidati i stekli naziv specijalist transfuzijske medicine:

Čestitamo!
Povratak na naslovnicu broja | Povratak na arhivu | Na vrh stranice