Povratak na naslovnicu broja | Povratak na arhivu vjesnika

Izvješće o rezultatima rada transfuzijske službe u Hrvatskoj u 2017. godini

Prim.dr.sc. Maja Strauss Patko, spec.trans.med

Tihomir Očić, zdrastveno laboratorijski tehničar

Manuela Miletić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Ivana Babić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb, Petrova 3

Tijekom 2017. godine prikupljeni su podaci o radu 32 transfuzijska centra koji su djelovali u zdravstvenom sustavu RH:

1. 1.OVLAŠTENE ZDRAVSTVENE USTANOVE

PRIKUPLJANJE KRVI I PROIZVODNJA KRVNIH PRIPRAVAKA U 2016. GODINI

Prikupljanje krvi

a) Uzimanje pune krvi:

Raspon:

Broj prikupljenih doza

OZU

>50.000

102.016

HZTM

20.000 - 50.000

29.992
23.069                          

OS
RI

10.000-20.000

19.129                           
13.391                          

ST

5.000 - 10.000

5.662                           

ZD

b) Uzimanje krvnih komponenti staničnim separatorom

Proizvodnja krvnih pripravaka

a) Proizvodnja iz pune krvi:

 • Od 194.702 prikupljene doze pune krvi u 2017.g. sukladno za proizvodnju bilo je 192.648 doza što je više za 1.622 doze (1%) od prethodne 2016. g.; tab. 4.
 • Iz 192.648 sukladnih doza krvi proizvedeno je 508.125 primarnih krvnih pripravaka (računajući pojedinačne doze buffy coat-a za proizvodnju KT) što je za 2,4% (12.172 doze) više nego proizvedenih pripravaka u 2016.g. Raspon proizvodnje primarnih krvnih pripravaka je od 6.765 do 273.713 doza; tab. 4.
 • Indeks iskorištenosti bio je 2,64 s rasponom od 2,31 do 2,84; tab. 4.
 • U OZU više se ne proizvodi puna krv za kliničku primjenu, tako da su gotovo sve prikupljene sukladne donacije (s iznimkom 112 doza većinom za laboratorijsku uporabu) prerađene na koncentrate eritrocita i plazmu, a iz 56,83% doza izdvojeni su buffy coat-i za proizvodnju koncentrata trombocita (109.483 doze); tab. 6
 • Od ukupno proizvedene plazme, 52,46% je svježe smrznuta plazma (101.101), a 47,54% je plazma za frakcioniranje (91.534); tab. 5.
 • Dio plazme utrošen je u proizvodnji koncentrata trombocita (6,2% od ukupnog broja doza plazme) što ukazuje, s iznimkom HZTM, da tijekom 2017.g. centri još nisu uveli aditivnu otopinu u proizvodnji koncentrata trombocita dobivenih iz pune krvi. Važno je napomenuti da u 2017.g. niti jedan centar više ne radi koncentrate trombocita PRP metodom; tab. 8.
 • Koncentrati leukocita radili su se samo u jednom centru, ukupno 33 doza; tab. 6.
 • Udio koncentrata trombocita dobivenih staničnim separatorom u odnosu na trombocite dobivene iz pune krvi je 15,6%. U odnosu na ukupno dobivene trombocitne pripravke, računajući i odvojene doze trombafereze, taj udio je 18,47%; tab. 9.
 • Četiri OZU proizvode krioprecipitat iz pool-a 10 doza plazme (HZTM, Dubrovnik, Osijek i Varaždin). U 2017. g. 6,97% plazme izdvojeno je za proizvodnju krioprecipitata (13.426 doza plazme) i od toga je proizvedeno 1.465 krioprecipitata; tab. 6 i 10.
 • U 2017.g. postignuta je 100% leukofiltracija eritrocitnih i trombocitnih pripravaka gotovo u svim centrima. Osim u 1 OZU koja filtrira 57% trombocita u svim je ostalim ustanovama do kraja 2017.g. uvedena univerzalna leukofiltracija trombocitnih koncentrata; tab 9. Od njih 7, u 5 OZU provodi se i univerzalna leukofiltracija eritrocita (u 3 OZU je uvedena početkom godine tako da se kreće između 99,83% i 99,99%), a samo u dvije OZU je manja i iznosi između 76% i 78% na godišnjoj razini; tab. 7. Očekuje se donošenje novog pravilnika kojim bi se propisala 100% leukofiltracija eritrocitnih i trombocitnih pripravaka i time izjednačila sigurnost i kvaliteta transfuzijskog liječenja bolesnika u cijeloj RH.
 • Zračene krvne pripravke proizvode 4 OZU: HZTM, Osijek, Rijeka i Split, iako samo 1 OZU samostalno i provodi zračenje, dok su ostala 3 centra u 2017.g. koristila uslugu zračenja na odjelima radiologije ili onkološke radioterapije unutar bolnice kojoj pripadaju. Ukupno je za potrebe bolesnika ozračeno 6% eritrocitnih i 35% trombocitnih pripravaka. Od toga je za 77% eritrocitnih i 86% trombocitnih pripravaka zračenje provedeno u 1 OZU; tab. 7 i 9.
 • U 2017.g. iz prikupljenih doza krvi proizvedeno je 91.534 doza plazme za frakcioniranje, naknadnom preradom dijela svježe smrznute plazme dobiven je znatno veći ukupan broj plazme za frakcioniranje (ukupno 115.477 doza u sekundarnoj proizvodnji zajedno s plazmom od krioprecipitata - 13.426 doza); tab. 5 i 8.
 • Ukupan broj krvnih pripravaka, računajući koncentrate trombocita kao broj pool-ova i cell-ova i pool-ove krioprecipitata, proizvedenih u 2017.g. bio je 420.132; tab. 12.

b) Stanični separator – postupci i proizvodnja pripravaka:

 • Od ukupno proizvedenih 420.132 krvna pripravka u 2017.g. nesukladnim je proglašeno 11,75% zbog nesukladnih rezultata testiranja, kvalitete proizvoda, isteka roka uporabe, oštećenja i sl. što je manje nego u 2016. g. (14,7%), ali još uvijek više nego 2 godine ranije (7,14% 2015.g.). Transfuzijski centri se značajno razlikuju po neutrošenosti krvnih pripravaka i raspon se kreće od 2,46% do 39,43%; tab. 12.
 • Najveći uzrok tako velike neutrošenosti i dalje je vezan za plazmu (21,28%), budući da se plazma uništavala zbog nemogućnosti preuzimanja na frakcioniranje.
 • U odnosu na 2016.g. manji je postotak i nesukladnih koncentrata eritrocita (2,37%, a 2016.g. iznosio je 2,8%) i trombocita 10,08%, (2016.g. iznosio je 11,8%); tab. 11.
 • Trombaferezom dobivenih koncentrata trombocita neutrošeno je 8,53% (534 pripravka); tab. 11.
 • Visok postotak nesukladnosti krvnih pripravaka naveden pod OSTALO nije značajan, jer se radi o malom broju ukupno proizvedenih takvih pripravaka; tab.12.
Neutrošenost krvnih pripravaka
 • Od ukupno proizvedenih 420.132 krvna pripravka u 2017.g. nesukladnim je proglašeno 11,75% zbog nesukladnih rezultata testiranja, kvalitete proizvoda, isteka roka uporabe, oštećenja i sl. što je manje nego u 2016. g. (14,7%), ali još uvijek više nego 2 godine ranije (7,14% 2015.g.). Transfuzijski centri se značajno razlikuju po neutrošenosti krvnih pripravaka i raspon se kreće od 2,46% do 39,43%; tab. 12.
 • Najveći uzrok tako velike neutrošenosti i dalje je vezan za plazmu (21,28%), budući da se plazma uništavala zbog nemogućnosti preuzimanja na frakcioniranje.
 • U odnosu na 2016.g. manji je postotak i nesukladnih koncentrata eritrocita (2,37%, a 2016.g. iznosio je 2,8%) i trombocita 10,08%, (2016.g. iznosio je 11,8%); tab. 11.
 • Trombaferezom dobivenih koncentrata trombocita neutrošeno je 8,53% (534 pripravka); tab. 11.
 • Visok postotak nesukladnosti krvnih pripravaka naveden pod OSTALO nije značajan, jer se radi o malom broju ukupno proizvedenih takvih pripravaka; tab.12.

TESTIRANJE DAVATELJA KRVI NA PRISUTNOST BILJEGA KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI

Rezultati testiranja vežu se uz davatelja krvi i doniranu dozu putem e-Delphyn ® - Nacionalnog informatičkog sustava transfuzijske službe RH.

Uz NAT testiranje svih davatelja krvi u RH, tijekom 2017.g. HZTM obavlja usluge serološkog testiranja davatelja na prisustvo krvlju prenosivih bolesti za 2 OZU: OB Varaždin i OB Zadar.

a) Serološko testiranje davatelja krvi u RH u 2017. godini

Ukupno je testirano 199.725 uzoraka krvi od kojih je bilo 14.885 uzoraka novih davatelja. Učestalost potvrđeno pozitivnih biljega krvlju prenosivih bolesti u svih davatelja krvi u 2017.g. i dalje je niska te nema značajnih promjena u odnosu na 2016.g.; tab. 13.

Skraćeni prikaz rezultata serološkog testiranja davatelja krvi za 2017.g.:

Testirano: 199.725 donacija krvi

 • Ponovljeno reaktivni rezultati – sve donacije
  • HBV 0,043% (87)
  • HCV 0,082% (165)
  • HIV 1 0,034% (68)
  • Sifilis 0,040% (81)
 • Potvrdno pozitivni rezultati – sve donacije
  • HBV 0,008% (17)
  • HCV 0,003% (5)
  • HIV 1 0,001% (2)
  • Sifilis 0,003% (6)

  Svi ponovljeno reaktivni uzorci poslani su u HZTM na referentna, potvrdna testiranja. Ukupno je poslano 617 (401 uzoraka doza i 216 kontrolnih uzoraka) uzoraka krvi davatelja. U tablici je prikazana distribucija uzoraka prema naručitelju, a označeni su kao doza (uzorci doze krvi) i uzorak (kontrolni uzorak RR davatelja krvi).

  Prikaz uzoraka davatelja krvi zaprimljeni na potvrdna testiranja u 2017.g.

  HBV

  HCV

  HIV

  SIF

  Ukupno

  Ustanova

  doza

  uzorak

  doza

  uzorak

  doza

  uzorak

  doza

  uzorak

  Dubrovnik

  4

  4

  7

  2

  0

  0

  2

  0

  19

  Osijek

  26

  10

  50

  10

  20

  2

  16

  4

  138

  Rijeka

  16

  9

  24

  9

  5

  2

  7

  5

  77

  Split

  13

  6

  19

  16

  3

  4

  8

  3

  72

  Varaždin

  3

  4

  5

  5

  2

  3

  5

  5

  32

  Zadar

  1

  1

  5

  0

  2

  0

  5

  1

  15

  HZTM

  24

  23

  55

  43

  36

  15

  38

  30

  264

  Ukupno

  87

  57

  165

  85

  68

  26

  81

  48

   

  617

  Ukupno

  144

  250

  94

  129

   

   

  Broj opetovano reaktivnih (RR) doza i uzoraka za potvrdu reaktivnosti se smanjuje iz godine u godinu, što znači da je specifičnost testova sve bolja, populacija višestrukih davatelja višestrukim testiranjem „pročišćena“ i epidemiološka kretanja HBV, HCV, HIV i sifilisa povoljna. Najviše je reaktivnih doza bilo u testovima na HCV (41%), a slijede reaktivnosti u testovima na HBV 22 %, sifilis 20% i kao uvijek najmanje HIV 17 %. Sličan odnos se dobije kada se dozama pridruže kontrolni uzorci zaprimljeni na potvrdno testiranje tijekom 2017. godine.

  Prevalencije RR doza i broj potvrđeno pozitivnih DDK

  Na grafu je prikazan odnos prikupljenih doza krvi u RH u periodu 2013.-2017.g., prevalencije RR doza i potvrđeno pozitivnih izražena na 100.000 doza krvi. Ukupna potvrđena reaktivnost u serološkim i NAT testovima na HBV, HCV, HIV i sifilis u navedenom periodu opada od 2013.g. kada je iznosila 351/100.000 donacija ili 0,35% do najniže 2017.g. 200/100.000 ili 0,2%. Od 401 doze koja je pokazala RR u primijenjenim testovima pretraživanja na krvlju prenosive bolesti, potvrđeno pozitivnih je bilo 30; 17 na HBV, 5 na HCV, 2 na HIV-1 i 6 na sifilis. Potvrđene reaktivnosti odnosile su se na 18 novih i 12 višestrukih davatelja krvi.

  (graf)

  Rezultati ispitivanja kontrolnih uzoraka

  2017.g. ispitano je potvrdnim testovima 216 kontrolnih uzoraka davatelja krvi koji su pokazali nepotvrđenu reaktivnost uzorka zadnje donacije krvi. U tablici su prikazani rezultati njihove evaluacije nakon provedenih ispitivanja. 50% (107/216) davatelja je trajno odbijeno, 39% (84/216) je oslobođeno za daljnje davanje krvi, a 11 % (25/216) ostalo je 2017. nerazriješeno. 93% HBV reaktivnosti kontrolnim se ispitivanjem razriješi, zatim 90% anti-HCV, 83% anti-TP i 83% HIV Ag/At reaktivnosti.

  2017

  HBV

  HCV

  HIV

  SIF

  UKUPNO

  Status DDK

  Ukupno uzoraka/davatelja

  57

  85

  26

  48

  216

  Razriješen

  Trajno odbijenih davatelja

  34

  43

  10

  20

  107 (50%)

  Nije razriješen

  Pozvano na ponovnu kontrolu

  4

  8

  5

  8

  25 (11%)

  Razriješen

  Oslobođeno za daljnje davanje krvi

  19

  34

  11

  20

  84 (39%)

   

  %  Razriješenih

  93%

  90%

  81%

  83%

  88,42%

   

Pregled specifičnosti testova pretraživanja po centrima

Specifičnost testova pretraživanja u testiranju DDK RH u 2017.

Ustanova

HBsAg test

Anti-HCV test

HIV Ag/At test

Anti-TP test

Ukupno

OB Dubrovnik

99,83%

99,71%

100%

99,92%

99,47%

KBC Osijek

99,92%

99,83%

99,94%

99,95%

99,65%

KBC Rijeka

99,88%

99,82%

99,96%

99,94%

99,79%

KBC Split

99,98%

99,91%

99,98%

99,96%

99,80%

HZTM + OB Varaždin + OB Zadar

99,99%

99,95%

99,97%

99,97%

99,96%

HRVATSKA

99,96%

99,92%

99,97%

99,96%

99,81%

 

Ukupna specifičnost testova pretraživanja za RH u 2017.g. je bila 99,81% (LR+=539, LR-=0, PPV=52% (95% CI 48% do 55%) i NPV=100%).

b) NAT (Nucleic Acid Testing) testiranje davatelja krvi u RH u 2017.g;

Molekularno (NAT) testiranje davatelja krvi provodi HZTM za sve uzorke davatelja krvi u RH. Uzorci se putem profesionalne prijevozničke tvrtke prevoze iz 6 OZU u HZTM.

Skraćeni prikaz rezultata molekularnog testiranja (NAT) biljega krvlju prenosivih bolesti u davatelja krvi -HBV-DNA, HCV-RNA i HIV1/2-RNA u 2017. g:

HRVATSKA

Testirano 199.465

HBV-DNA

  broj             %

HCV-RNA

  broj             %

HIV1/2-RNA

  broj             %

RR

220

17

0,0085

3

0,0015

2

0,0010

WP

1

0

0

1

0,0005

0

0

OBI

7

7

0,0035

0

0

0

0

 

Napomene:

RR = Ponovljeno reaktivni

WP = Window Period

OBI = okultna HBV infekcija

U svim slučajevima okultne HBV infekcije radi se o višestrukim davateljima.

Rezultati molekularnog testiranja (NAT) biljega krvlju prenosivih bolesti u davatelja krvi (HBV-DNA, HCV-RNA i HIV1/2-RNA) u 2017.g. po centrima prikazani su u tablici 14.

 • Neiskorišteni/uništeni krvni pripravci u ustanovama proizvođačima, tabl. 5.:
  Od ukupne primarne proizvodnje u 2010.g. uništeno je 4,25% krvnih pripravaka zbog nesukladnih rezultata testiranja, kvalitete te isteka roka uporabe što je za 27% manje nego u 2009. Godini (5,81); raspon je od 1,45% do 22,17%
 • Najviše uništenih krvnih pripravaka, tab. 6:
  • pune krvi 44,74%,
  • svježe smrznute plazme 5,75 %
  • koncentrata trombocita 5,14 %,
  • plazma za frakcioniranje 5,92 %
 • Plazme za frakcioniranje proizvedeno je 92.329 doza, a na frakcioniranje u Imunološki zavod poslano je 91.015 doza.

Komentar:
I u 2010.g. nastavlja se trend rasta broja proizvedenih filtriranih eritrocitnih i trombocitnih krvnih pripravaka što je izuzetno vrijedno obzirom da u RH još uvijek nedostaje odluka MZSS o uvođenju totalne (100%) filtracije eritrocitnih i trombocitnih krvnih pripravaka. Stoga, teret ostvarenja tog unapređenja sigurnosti i kvalitete transfuzijskog liječenja bolesnika u RH i nadalje ostaje na rješavanju transfuziolozima unutar bolnica.

c) Prikaz rezultata potvrdnog testiranja ID NAT i serološkog testiranja

Potvrđeno   pozitivan

HBV

HCV

HIV

Sifilis

dNAT i serološki test

10

2

2

np

Samo serološki test

0

2

0

6

Samo dNAT  test

WP infekcija*

 0

1

0

np

Okultna HBV inf. (OBI)

7

UKUPNO

17

5

2

6

 

np=nije primjenjivo

Broj samo ID-NAT pozitivnih je bio nizak, 8. Kod jednog davatelja je otkrivena HCV infekcija u window periodu (WP) serološkog testa na anti-HCV. U trenutku HCV NAT pozitivnog testa, davatelj je bio HCV Ag pozitivan >757 pg/mL i anti-HCV negativan. Okultna HBV infekcija (OBI) je dokazana u 7 višestrukih davatelja (od kojih 1 davatelj s pozitivnim ID-NAT (HBV-DNA), anti-HBc i anti-HBc IgM testom, te negativnim HBsAg).

Napomena: ukupan broj uzoraka naveden u tablicama 13 i 14 nije identičan, jer je u tablici 13 naveden broj prikupljenih donacija (serološko testiranje većinom se provodi unutar svake OZU), a u tablici 14 broj uzoraka koji je zaprimljen u HZTM na NAT testiranje.

OPREMLJENOST OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Prema prikupljenim podacima svih 7 OZU ima većinom zadovoljavajuću opremu na uzimanju i preradi krvi i testiranju davatelja.

 • Svi centri opremljeni su vagama/miješalicama za uzimanje krvi u samoj ustanovi i na terenskim akcijama.
 • Za određivanje hemoglobina u DDK, 1 OZU koristi neinvazivnu metodu u samoj ustanovi, dok svi ostali procjenu hemoglobina rade invazivnom metodom i u ustanovi i na terenima, uglavnom primjenom otopina bakrenog sulfata (dvije ustanove koriste kvantitativnu metodu).
 • Dvije OZU ne provode serološko testiranje DDK nego uzorke šalju na testiranje u HZTM, ali su dobro opremljeni za imunohematološko testiranje. Svi ostali centri posjeduju adekvatnu opremu i za serološko i imunohematološko testiranje DDK.
 • Većina OZU ima adekvatnu opremu za preradu krvi, osim što 2 centra, koja proizvode svježe smrznutu plazmu za kliničku primjenu, za zamrzavanje ne posjeduju shock freezere.
 • OZU posjeduju i adekvatnu ostalu opremu poput ručnih zavarivača, sterilnih konektora, trombocitnih agitatora i odgovarajućih hladnjaka. Međutim, centri nemaju dovoljno hladnjaka, odnosno skladišnog prostora radne temperature ispod -20oC za pohranu veće količine plazme namijenjene frakcioniranju (za slučaj nemogućnosti redovite isporuke).
 • Većina centara ima temperaturni nadzor transporta krvi od uzimanja na terenima do mjesta prerade, bilo da koristi sustave za hlađenje i čuvanje krvi na odgovarajućoj temperaturi, bilo da koristi termometre u sanducima za transport.
 • Zračenje krvnih pripravaka moguće je samo unutar 1 OZU, ostala 3 centra koji proizvode ozračene pripravke, koriste usluge zračenja na odjelima radiologije ili onkološke radioterapije unutar bolnice kojoj pripadaju.

Oprema za uzimanje i preradu krvi i testiranje davatelja u OZU

                               OZU uređaj

Dubrovnik

Osijek

Rijeka

Split

Varaždin

Zadar

HZTM

Vage/mješalice – u

ustanovi i na terenu

+

+

+

+

+

+

+

Metoda određivanja hemoglobina

ustanova

Invazivna

Neinvazivna

Invazivna

Invazivna

Invazivna

Invazivna

Invazivna

teren

Invazivna

Invazivna

Invazivna

Invazivna

Invazivna

Invazivna

Invazivna

Nadzor temperature prikupljene krvi s terena

+

-

+

-

+

-

+

Stanični separator

-

+

+

+

+

-

+

Automatizirano razdvajanje krvi

+

+

+

+

+

+

+

Blast freezer

-

+

+

+

+

-

+

Kontrolirano otapanje SSP

+

+ (u BTJ)

+

+

+

+

+

Trombocitni agitator

+

+

+

+

+

+

+

Skladište krvi (+4ºC)

+

+

+

+

+

+

+

Skladište plazme (ispod -25ºC)

+

+

+

+

+

+

+

Serološko testiranje DDK

+

+

+

+

Provodi HZTM

Provodi HZTM

+

Imunohematološko testiranje DDK

+

+

+

+

+

+

+

Kontrola kvalitete KP u OZU*

ostatni L

koagulacija

sve osim koagulacije i steriliteta

ostatni L, koagulacija

KKS,

ostatni L,

sterilitet

KKS, ostatni L, E, T, koagulacija

ostatni L

100%

 

OZU koje ne provode samostalno kontrolu kvalitete KP, koriste usluge bolničkih biokemijskih laboratorija, a sterilitet se radi u zavodima za javno zdravstvo

2.) BOLNIČKE TRANSFUZIJSKE JEDINICE

U 2017.g. u RH djelovale su 32 Bolničke transfuzijske jedinice (25 samostalne i 7 unutar Ovlaštenih zdravstvenih ustanova). Dvije ustanove imaju svoje transfuzijske jedinice na više lokacija; HZTM u KB Merkur, a KBC Sestre milosrdnice u Klinici za tumore i Traumatološkoj bolnici.

Autologne transfuzije krvi

 • Autologne transfuzije krvi provode se u dvije BTJ (KBC Zagreb i Varaždin)
 • Za potrebe KBC Zagreb autolognu krv prikupio je HZTM.
 • Ukupno je uzeto 29 doza krvi, prerađeno u koncentrate eritrocita i svježe smrznutu plazmu, od čega su transfundirani svi eritrociti, a samo 2 doze plazme; tab.15.

Leukafereze i prikupljanje matičnih stanica

 • Terapijska leukafereza radi se samo na KBC Zagreb (ukupno 6), a prikupljanje perifernih matičnih stanica i obrada matičnih stanica koštane srži na KBC Rebru (332 postupka PMS i 176 obrada KS), KB Dubrava (39 postupaka PMS), dok se u KB Merkur prikupljanje PMS provodi na hematologiji, a na obradu šalje u HZTM (46 postupka); tab. 15.

Terapijske venepunkcije

 • Terapijske venepunkcije provodile su se u većini bolničkih transfuzijskih jedinica (bilo da se radi o samostalnim ili onima unutar OZU). Ukupno je provedeno 2.823 postupaka; tab. 15.

Sekundarna proizvodnja

 • Sekundarna proizvodnja u Bolničkim transfuzijskim jedinicama (BTJ) se iz godine u godinu smanjuje sukladno inspekcijskim nadzorima Ministarstva zdravstva, tako da BTJ naručuju sekundarne pripravke iz pripadajućih OZU i samo povremeno samostalno rade odvajanje pedijatrijskih doza.
 • Zračenje krvnih pripravaka povremeno je provodila samo jedna bolnička transfuzija (KBC Zagreb), i to većinom kada zbog kvara aparata, zračenje nije bilo moguće provesti kod proizvođača (HZTM). U 2017.g. u toj je ustanovi ozračeno 1.295 eritrocitna i 3.035 trombocitna pripravka.

Broj transfundiranih doza krvnih pripravaka u bolničkim transfuzijskim jedinicama

 • Još uvijek nam nisu dostupni točni podaci o transfundiranim krvnim pripravcima za cijelu RH, budući da dio ustanova nije dostavio tražene podatke.
 • Iz dostavljenih izvješća vidi se da sve više ustanova primjenjuje zračene krvne pripravke, u 2017.g. primjenjuju se u 20 od 32 BTJ (samostalnih ili u sklopu OZU). Najviše je zračenih pripravaka utrošeno u kliničkim centrima i bolnicama kao što su KBC Zagreb, KB Dubrava, KB Merkur, KBC Osijek, nešto manje u KBC Sestre milosrdnice i Klaićevoj bolnici, a u ostalima samo sporadično (Magdalena, Nova Gradiška, Slavonski Brod, Šibenik, Virovitica, Zabok itd.).

Broj neutrošenih/uništenih doza krvnih pripravaka u bolničkim transfuzijskim jedinicama

 • Od ukupno zaprimljenih doza krvnih pripravaka u bolničkim transfuzijskim jedinicama 2017.g. neutrošeno/uništeno je 1,37% (5.750 doza), značajno manje nego 2016.g. (2,57%); tab. 12.
 • Eritrocitnih pripravaka je neutrošeno 2,14%, trombocitnih 2,92%, a neutrošenost ostalih (plazma, krioprecipitat) je zanemariva; tab. 11 i 12.

OPREMLJENOST BOLNIČKIH TRANSFUZIJSKIH JEDINICA

Podaci o određivanju ABO i RhD krvne grupe, križnim probama i ispitivanju na biljege krvlju prenosivih bolesti, kao i oprema koja se koristi u BTJ, uključujući i one u okviru OZU, navedeni su u tablici. Polovica od njih ABO i RHD krvnu grupu određuje ručno u mikrokarticama (s izuzetkom pet bolničkih jedinica koje uz mikrokartice koriste i epruvetu ili pločicu), osam ustanova koristi isključivo automatizirane sustave, šest poluatomate, a u četiri ustanove kombinira se dvije ili više metoda. Križne probe u dvadeset ustanova izvodi se ručno mikrometodom, šest koristi poluautomate, pet potpuno automatizirane sustave, a u jednoj se kombiniraju dvije metode.

Većina BTJ provodi i testiranje bolesnika na biljege krvlju prenosivih bolesti. U tablici je naveden ukupan broj pretraga za sve ustanove osim za OB Vinkovci gdje je dobiven podatak za broj testiranih bolesnika (označeno zvjezdicom u tablici).

U svim bolničkim transfuzijskim jedinicama provodi se i niz drugih pretraga bolesnika. Gotovo u sve transfuzijske jedinice u izvješću navode da provode nadzor nad transfuzijskim liječenjem, što kod većine obuhvaća i nadzor nad primjenom derivata plazme. Konzilijarne preglede navodi 18 transfuzijskih jedinica (Čakovec, Dubrava, Dubrovnik, Milosrdnice, Našice, Nova Gradiška, Osijek, Požega, Pula, Sisak, Split, Šibenik, Varaždin, Vinkovci, Vukovar, Zabok i Zadar), nadzor nad antikoagulantnom terapijom 6 (Čakovec, Dubrava, Osijek, Našice, Nova Gradiška i Virovitica), a ambulantu za hemostazu 10 ustanova (Milosrdnice, Našice, Osijek, Požega, Pula, Sisak, Šibenik, Varaždin, Vinkovci i Zadar). U KBC Sestara milosrdnica uspostavljena je i Dnevna bolnica za transfuzijsku terapiju. Prema podacima navedenim u izvješću za 2017.g. pojedine pretrage vezane za serološko i molekularno ispitivanje FNAT, PTP, trombofilije, HPA, HNA i HLA genotipizacija, HIT, ITP i AIN provodi se u HZTM-u, Osijeku, Splitu i Rijeci (Magdalena također radi HIT).

Broj izvršenih pretraga i oprema u BTJ

ABO i RHD krvna grupa

 

Križne probe

 

Biljezi na krvlju prenosive bolesti

Ustanova

Način rada

Broj testiranja

Način rada

Broj testiranja

Broj testiranja

OB Bjelovar

ručno

5.616

ručno

5.429

4.465

ŽB Čakovec

poluautomat

6.629

poluautomat

2.053

6.292

KB Dubrava

automat

9.234

poluautomat

22.378

/

OB Dubrovnik

automat

6.033

automat

2.810

18.874

OB Gospić

ručno

2.200

ručno

2.200

/

OB Karlovac

ručno

4.837

ručno

3.266

934

Klaićevabol.

ručno

940

ručno

865

/

OB Knin

ručno

1.155

ručno

673

/

OB Koprivnica

ručno

8.643

ručno

7.961

10.720

Magdalena

ručno

2.898

ručno

3.937

/

OB Našice

ručno

3.159

ručno

1.720

5.876

GB N. Gradiška

ručno

4.076

ručno

2.782

4.155

OB Ogulin

ručno

215

ručno

624

/

KBC Osijek

automat

17.721

automat

24.954

27.445

GB Pakrac

ručno

3.843

ručno

2.110

5.300

OŽB Požega

ručno

5.822

ručno

3.642

5.874

OB Pula

automat, poluautomat

15.897

poluautomat

9.803

6.418

KBC Rijeka

automat

17.407

poluautomat

29.794

/

KBC Sestre  Milosrdnice

automat, ručno

18.992

automat,

ručno

34.274

/

OB Sisak

poluautoamat

4.471

ručno

7.264

9.723

OB Sl. Brod

automat

7.776

automat

12.014

3.124

KBC Split

automat

31.291

automat

30.852

8.304

KB Sveti Duh

ručno

5.472

ručno

16.039

/

OB Šibenik

poluautomat

6.275

ručno

5.455

9.969

OB Varaždin

poluautomat

19.810

poluautomat

8.886

20.189

OŽB Vinkovci

automat

5.533

ručno

4.176

1.777*

OB Virovitica

poluautomat

3.491

ručno

4.161

4.763

OŽB Vukovar

ručno

1.837

ručno

3.149

5.953

OB Zabok

poluautomat

4652

poluautoamat

6.485

/

OB Zadar

automat, poluautomat

14.980

ručno

8.524

9.699

KBC Zagreb

automat

16.626

automat

36.514

/

HZTM

automat,

poluautomat

28.652

ručno

18.333

 

143.037

            UKUPNO

 

291.496

 

323.127

             317.465

 

Za pretpostaviti da se dio navedenih, kao i neke druge aktivnosti obavljaju i u drugim ustanovama, ali nisu navedene u izvješću za 2017.g. (npr. proizvodnja autolognih kapi za oči).

ZAHVALJUJEMO SE SVIM KOLEGICAMA I KOLEGAMA NA DOSTAVLJENIM PODACIMA TEMELJEM KOJIH JE IZRAĐENO OVO IZVJEŠĆE

Tablica 1. Odaziv davatelja, odbijeni davatelji, broj davanja, neuspjele punkcije u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2017.g.


Tablica 2. Davanje u transfuzijskoj jedinici, spol i novi davatelji u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2017.g.


Tablica 3. Davatelji na staničnom separatoru u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2017.g.


Tablica 4. Primarna proizvodnja: sukladne doze, indeks iskorištenosti u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2017.g.


Tablica 5. Primarna proizvodnja koncentrata eritrocita i plazme Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2017.g.


Tablica 6. Primarna proizvodnja: koncentrata trombocita, leukocita i krioprecipitata u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2017.g.


Tablica 7. Sekundarna proizvodnja koncentrata eritrocita u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2017.g.


Tablica 8. Sekundarna proizvodnja plazme u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2017.g.


Tablica 9. Sekundarna proizvodnja koncentrata trombocita u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2017.g.


Tablica 10. Sekundarna proizvodnja koncentrata leukocita i krioprecipitata u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2017.g.


Tablica 11. Neutrošeni pripravci u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama i bolničkim transfuzijskim jedinicama u 2017.g.


Tablica 12. Neutrošena plazma, krioprecipitat i ostali krvni pripravci u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama i bolničkim transfuzijskim jedinicama u 2017.g.


Tablica 13. – Rezultati serološkog testiranje biljega krvlju prenosivih bolesti u davatelja krvi - HBV, HCV, HIV i sifilis u 2017.g.


Tablica 14. Rezultati molekularnog testiranja (NAT) biljega krvlju prenosivih bolesti u davatelja krvi -HBV-DNA, HCV-RNA i HIV1/2-RNA - u 2017. g.

Ovlaštena zdravstvena ustanova

Broj donacija testiranih NAT-om

UK.

HBV-DNA

broj                     %

HCV-RNA

broj                      %

HIV-RNA

broj                   %

DUBROVNIK

 

2.439

NAT pozitivni

· WP

· OBI

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

OSIJEK

 

30.959

NAT pozitivni

· WP

· OBI

3

3

0,0097

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

RIJEKA

 

23.335

NAT pozitivni

· WP

· OBI

2

1

0,0043

1

0,0043

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

SPLIT

 

19.428

NAT pozitivni

· WP

· OBI

5

3

0,0154

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

2

2

0,0103

-

-

-

-

VARAŽDIN

 

12.384

NAT pozitivni

· WP

· OBI

1

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

1

1

0,0081

-

-

-

-

ZADAR

 

5.660

NAT pozitivni

· WP

· OBI

2

1

0,0177

1

0,0177

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

HZTM

 

105.260

NAT pozitivni

· WP

· OBI

9

3

0,0029

-

-

2

0,0019

1

-

-

1

0,0010

-

-

4

4

0,0038

-

-

-

-

HRVATSKA

UKUPNO

199.465

NAT pozitivni

· WP

· OBI

22

11

0,0055

2

0,0010

2

0,0010

1

-

-

1

0,0005

-

-

7

7

0,0035

-

-

-

-

 

Tablica 15. – Obrade bolesnika u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama i Bolničkim transfuzijskim jedinicama u 2017.g.


*Broj leukafereza odnosi se na BTJ u KB Merkur **Autologna krv uzeta od bolesnika upućenih iz KBC ZagrebPovratak na naslovnicu broja | Povratak na arhivu | Na vrh stranice