Povratak na naslovnicu broja | Povratak na arhivu vjesnika

Manuela Miletić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

VANJSKA PROCJENA KVALITETE SEROLOŠKOG TESTIRANJA NA BILJEGE KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI EQAS HZTM 2018.

1. Uvod

Svali laboratorij mora razviti strategiju kontrole kvalitete rada, koja uključuje i sudjelovanje u ispitivanjima sposobnosti, odnosno određene razine i učestalosti sudjelovanja. Najbolji način dokazivanja tehničke osposobljenosti laboratorija je uspješno sudjelovanje u shemama ispitivanja sposobnosti ili vanjske procjene kvalitete rada.

2. Svrha ispitivanja EQAS HZTM 2016.

Ispitivanje vanjske procjene kvalitete serološkog testiranja na biljege krvlju prenosivih bolesti 2018. godine obuhvatilo je 2 vježbe za biljege HBV (HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HBc IgM, HBeAg i antiHBe), anti-HCV, HIV (anti-HIV I/II) i sifilis (anti-TP) infekcije, ukupno 9 biljega.

3. Organizator

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti

Petrova 3

10000 Zagreb

4.Učesnici

U vježbama 1 i 2/2018. sudjelovalo je 40 laboratorija, 30 iz Hrvatske i 10 iz Bosne i Hercegovine. Među učesnicima 18 je dijagnostičkih pri transfuzijama krvi, 16 pri bankama krvi od kojih 9 testiraju samo davatelje, 4 mikrobiološka i 2 medicinsko-biokemijska laboratorija. Dva laboratorija prijavila su dva različita testa (2 analitička sustava)

5. Paneli ispitnih uzoraka

Po 1 panel u svakoj vježbi s po 7 uzoraka plazme. Uzorci u vježbama bili su serološki dobro definirani nakon što su ispitani s više probirnih testova i potvrđeni potvrdnim i/ili molekularnim testovima.

6. Slanje ispitnih uzoraka

Ispitni uzorci poslani su brzom poštom 23.04.2018. odnosno 06.11.2018. godine u sve ustanove. Nije naveden problem s dostavom uzoraka.

7. Plan testiranja / ispitivanja

Svaki laboratorij trebao je testirati ispitne uzorke testovima u rutinskoj primjeni/rutinskim načinom rada, samo jednom. Svaki pozitivan uzorak/rezultat ne treba se retestirati kako bi se provjerila reproducibilnost rezultata. Laboratoriji koji koriste rutinski različite testove (npr. i back-up metode) mogu prijaviti sve rezultate.

8. EQAS HZTM 1/2017.

8.1. U prvoj vježbi bilo je 7 uzoraka pozitivnih na jedan ili više biljega kako slijedi u tablici 1. Kriteriji za ocjenu bili su rezultati u koloni Očekivani rezultat. Razrijeđenja uzoraka su navedena u koloni Uzorak.

Tablica 1. Rezultati ispitivanja uzoraka u vježbi EQAS HZTM 1/2018 i očekivani rezultati

Tablica 2.1

8.2.Zastupljenost korištenih testova ja prikazana u tablici 2.

8.2.Zastupljenost korištenih testova ja prikazana u tablici 2. .

Tablica 2. Zastupljenost testova prema proizvođaču u laboratorijima učesnicima EQAS HZTM 1/2018.

Tablica 2.2

8.2.Greške

3 lažno negativna rezultata i 1 lažno pozitivan rezultat u anti-HBs testu

  • 1 lažno pozitivan u anti-HBe testu /li>
  • 1 lažno negativan u HBeAg testu.

8.3.Postotak dobivenih rezultata prema uzorcima, graf 1.

Graf 2.1

Graf 2.2

8.4.Zaključak vježbe EQAS HZTM 1/2018.

Analizatori / testovi za anti-HBs, BC DxI 600 i Advia Centaur XP, pokazali su nešto niži tirar (lažno negativni rezultati) u odnosu na usporedne testove. Postignuta je analitička osjetljivost od 99% i analitička specifičnost primijenjenih testova od 99,9%. Ukupna točnost rezultata je 99,7%. 9

9.EQAS HZTM 2/2018.

9.1. U drugoj vježbi bilo je 6 uzoraka pozitivnih na jedan ili više biljega te 1 uzorak s negativnim rezultatima testiranja kako slijedi u tablici 3. Kriteriji za ocjenu bili su rezultati u koloni Očekivani rezultati. Razrijeđenja uzoraka su navedena u koloni Uzorak.

Tablica 3. Rezultati ispitivanja uzoraka u vježbi EQAS HZTM 2/2018 i očekivani rezultati

Tablica 2.3

9.2.Zastupljenost korištenih testova ja prikazana u tablici 4.

Tablica 4. Zastupljenost testova prema proizvođaču u laboratorijima učesnicima EQAS HZTM 2/2018.

Tablica 2.3

Tablica 2.3

9.3.Greške

Ukupno je zabilježeno 10 pogrešnih rezultata:

  • 1 lažno pozitivan rezultat u HBsAg testu
  • 2 lažno pozitivna u anti-HBs testu
  • 1 lažno negativan u anti-HBs testu.

9.4.Postotak dobivenih rezultata prema uzorcima

Graf 2.3

Graf 2.4

9.5.Zaključak vježbe EQAS HZTM 2/2017.

U vježbi EQAS HZTM 2/2018 postignuta je analitička osjetljivost od 99,7% i analitička specifičnost primijenjenih testova od 99,8%. Ukupna točnost rezultata je 99,8%.

10. Točnost, osjetljivost i specifičnost testova u EQAS HZTM 2018.

Tablica 2.6

Tablica 2.7

11. Zaključak

U obje vježbe EQAS HZTM 2018. postignuta je analitička osjetljivost od 99% i 99,9% te analitička specifičnost primijenjenih testova od 99,7% i 99,8%. Čestitam svima

Čestitam svima!

Povratak na naslovnicu broja | Povratak na arhivu | Na vrh stranice