Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog smanjenih zaliha pozivamo darivatelje SVIH krvnih grupa da se odazovu na darivanje krvi. Zahvaljujemo svim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Potvrda o akreditaciji

 

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Laboratorijska dijagnostika i klinička transfuzija

 

akreditiran je 17. ožujka 2014. Prema normama 

HRN EN ISO 15189:2008 (ISO 15189:2007; EN ISO 15189:2007)

i

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006;  

EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006)

 

Područje akreditacije:

  • Serološka i molekularna dijagnostika krvlju prenosivih bolesti
  • Eritrocitna dijagnostika i hemostaza
  • Mikrobiološko ispitivanje sterilnosti uzoraka tkiva
  • Ispitivanje sterilnosti farmaceutskih otopina za parenteralnu primjenu