Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Molimo darivatelje svih krvnih grupa da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Akreditirane pretrage

1. Prema normi HRN EN ISO 15189:2012

Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti:

 1. HBsAg - Dokazivanje prisutnosti površinskog antigena virusa hepatitisa B
 2. Anti-HCV - Dokazivanje prisutnosti antitijela na virus hepatitisa C
 3. HIV Ag/At - Istovremeno dokazivanje prisutnosti HIV p24 Ag i antitijela na HIV -1 i HIV -2
 4. Anti-TP - Dokazivanje prisutnosti antitijela na Treponema pallidum

Odjel za molekularnu dijagnostiku:

 1. Kvantitativno određivanje razine Hepatitis C virusne (HCV) RNA
 2. Kvantitativno određivanje razine Hepatitis B virusne (HBV) DNA
 3. Kvantitativno određivanje razine virusa humane imunodeficijencije 1(HIV-1) RNA
 4. NAT probirno testiranje na prisustvo HBV/HCV/HIV 1/2
 5. NAT probirno testiranje na prisustvo virusa Zapadnog Nila

Odjel za eritrocitnu dijagnostiku:

 1. Određivanje ABO i RhD krvnih grupa ručna metoda
 2. Određivanje ABO i RhD krvnih grupa poluautomatska metoda DiaMed tehnologija
 3. Određivanje ABO i RhD krvnih grupa automatska metoda DiaMed tehnologija
 4. Indirektni antiglobulinski test ručna metoda DiaMed tehnologija
 5. Indirektni antiglobulinski test poluautomatska mikrometoda DiaMed tehnologija
 6. Indirektni antiglobulinski test automatska mikrometoda DiaMed tehnologija
 7. Identifikacija antieritrocitnih protutijela ručna metoda DiaMed tehnologija
 8. Križna proba ručna mikrometoda DiaMed tehnologija

Odjel za trombocitnu i leukocitnu dijagnostiku i hemostazu:

 1. Protrombinsko vrijeme (PV)
 2. Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV)
 3. Fibrinogen (FIB)

Odjel za mikrobiologiju:

 1. Ispitivanje sterilnosti