Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Molimo darivatelje B+ (poz) i AB+ (poz) krvne grupe da odgode darivanje krvi. Hvala. Zahvaljujemo svim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Usluge

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA I KLINIČKA TRANSFUZIJA  KLT

ODJEL ZA ERITROCITNU DIJAGNOSTIKU  OED

VRSTE PRETRAGA:

 1. KRVNA GRUPA
 2. NOVOROĐENČAD (KRVNA GRUPA NOVOROĐENČETA)
 3. TRUDNICE – KONTROLA (INDIREKTNI ANTIGLOBULINSKI TEST, INDIREKTNI COOMBSOV TEST, TESTOVI SENZIBILIZACIJE)
 4. TRUDNICE S ANTIERITROCITNIM PROTUTIJELIMA (UKLJUČUJE TITAR  ANTIERITROCITNIH  PROTUTIJELA)
 5. OBRADA AUTOIMUNE HEMOLITIČKE ANEMIJE
 6. TITAR IZOHEMAGLUTININA (IgM KLASE, IgG KLASE)
  - OBRADA ABO NEPODUDARNIH TRANSPLANTACIJA
  - OSTALI
 7. TIPIRANJE ERITROCITNH ANTIGENA (FENOTIP)
  - OTAC DJETETA
  - OSTALI
 8. IDENTIFIKACIJA ANTIERITROCITNIH PROTUTIJELA
 9. OBRADA HLADNIH ANTIERITROCITNIH PROTUTIJELA

10.  PRETRAŽIVANJE (SCREENING) ANTIERITROCITNIH PROTUTIJELA (DAT I IAT)

11.  IAT (INDIREKTNI ANTIGLOBULINSKI TEST, INDIREKTNI COOMBSOV TEST)

12.  DAT ((DIREKTNI ANTIGLOBULINSKI TEST, DIREKTNI COOMBSOV TEST)

13.  TYPE AND SCREEN

14.  KRIŽNA PROBA

15.  OBRADA PRI SUMNJI NA HEMOLITIČKU BOLEST FETUSA I NOVOROĐENČETA

16.  OBRADA HEMOLIZE PRI SUMNJI NA POSLIJETRANSFUZIJSKU HEMOLITIČKU REAKCIJU

ODJEL ZA DIJAGNOSTIKU KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI  OKB

VRSTE PRETRAGA:

SEROLOŠKA DIJAGNOSTIKA:

 1. HEPATITISA  A
  - ANTI-HAV
  - ANTI-HAV IGM
 2. HEPATITISA B
  - HBSAG KVALITATIVNI TEST
  - HBSAG KVANTITATIVNI TEST
  - HBSAG TEST NEUTRALIZACIJE
  - ANTI-HBS
  - ANTI-HBC UKUPNI (IGG+IGM)
  - ANTI-HBC IGM
  - HBEAG
  - ANTI-HBE
 3. HEPATITISA C
  - ANTI-HCV
  - HCV ANTIGEN KVANTITATIVNI TEST
  - HCV AG/AT KOMBINIRANI TEST
  - POTVRDNI (IMUNOBLOT) TEST NA ANTI-HCV
 4. HEPATITISA D
  - HD AG
  - ANTI-HD IGG
  - ANTI-HD IGM
 5. HIV INFEKCIJE
  - HIV AG/AT KOMBINIRANI TEST
  - ANTI-HIV 1/2
  - HIV1 P24 AG
  - POTVRDNI (IMUNOBLOT) TEST NA ANTI-HIV ½
 6. SIFILISA
  - ANTI-TP - ANTITREPONEMSKI TEST (IGG+IGM)
  - ANTI-TP IGM
  - TPHA KVANTITATIVNI TEST
  - RPR
  - POTVRDNI (IMUNOBLOT) TEST NA ANTITREPONEMSKA ANTITIJELA
 7. EBV INFEKCIJE
  - ANTI-EBV VCA/EA IGG
  - ANTI-EBV VCA IGM
  - ANTI-EBNA IGG
  - ANTI-EBV HETEROFILNA ANTITIJELA
 8. CMV INFEKCIJE
  - ANTI-CMV IG
  - ANTI-CMV IGM
 9. TOXOPLASMOZE
  - ANTI-TOXO IGG
  - ANTI-TOXO IGM

10.  BORELIOZE
- ANTI-BORRELIA IGG
- ANTI-BORRELIA IGM

11.  HTLV INFEKCIJE
- ANTI-HTLV I/II

ODJEL ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU OMD

VRSTE PRETRAGA:

1. VIRUSNA

 • HCV-RNA (KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)
 • HCV GENOTIPIZACIJA
 • HBV-DNA (KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)
 • HBV GENOTIPIZACIJA
 • HBV-DR (REZISTENCIJA NA TERAPIJU)
 • HIV1-RNA (KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)
 • CMV-DNA(KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)
 • EBV-DNA(KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)

2. HLA TIPIZACIJA

 • HLA TIPIZACIJA RAZREDA I ( A, B, C)
 • HLA TIPIZACIJA KLASE II (DRB1, DRB3, 4 I 5, DQA1, DQB1, DPA1, DPB1) 

3. GENETIČKI BILJEZI TROMBOFILIJE (MUTACIJE GENA ZA FAKTORE KOAGULACIJE V I II, MTHFR ENZIMA I POLIMORFIZAM U GENU ZA INHIBITOR PLAZMINOGEN AKTIVATORA-1)

 • FAKTOR V LEIDEN (MUTACIJA A1691G)
 • FAKTOR II PROTROMBIN (MUTACIJA G20210A)
 • MTHFR – METILENTETRAHIDROFOLAT REDUKTAZA (MUTACIJA C677T)
 • PAI-1 - POLIMORFIZAM 4G/5G

4. ODREĐIVANJE GENOTIPA IL28B (POKAZATELJ ODGOVORA NA ANTIVIRUSNU TERAPIJU KOD BOLESNIKA S KRONIČNIM HEPATITISOM C:  CC, CT I TT)

5. HPA GENOTIPIZACIJA (HUMANI TROMBOCITNI ANTIGENI)

 • HPA – 1, HPA- 2, HPA- 3, HPA- 5 I HPA-15

6. HNA GENOTIPIZACIJA (HUMANI NEUTROFILNI ANTIGENI)

 • HNA –1- A, HNA -1- B I HNA-1- C

7. ABO GENOTIPIZACIJA (ALELI: O1, O2, A1, A2 I B)

8. RH GENOTIPIZACIJA

 • C, D, E GENOTIPIZACIJA
 • SLABI D
 • PARCIJALNI D 
 • D ZIGOTNOST
 • FETALNA RHD GENOTIPIZACIJA IZ MAJČINE PLAZME
 • GENOTIPIZACIJA OSTALIH KRVNIH GRUPA(Kell, Kidd, Duffy, MNS)

ODJEL ZA TROMBOCITNU I LEUKOCITNU DIJAGNOSTIKU I HEMOSTAZU OTH

VRSTE PRETRAGA:

I.  ANTITROMBOCITA I ANTILEUKOCITNA PROTUTIJELA (ATA I ALA)

 1. ODREĐIVANJE PRISUTNOSTI ANTITROMBOCITNIH AUTOPROTUTIJELA NA TROMBOCITIMA I U PLAZMI ISPITANIKA (METODA IMUNOFLUOROESCENCIJE)
 2. ODREĐIVANJE SPECIFIČNOSTI ANTITROMBOCITNIH (HPA) ALOPROTUTIJELA U PLAZMI ISPITANIKA (ENZIMSKO-IMUNOLOŠKA METODA: PAK-12,MAIPA)
 3. ODREĐIVANJE PRISUTNOSTI ANTIGRANULOCITNIH AUTOPROTUTIJELA NA GRANULOCITIMA, (LIMFOCITIMA) I U PLAZMI ISPITANIKA (METODA IMUNOFLUOROESCENCIJE)
 4. ODREĐIVANJE SPECIFIČNOSTI ANTIGRANULOCITNIH (HNA) ALOPROTUTIJELA U PLAZMI ISPITANIKA (ENZIMSKO-IMUNOLOŠKA METODA: MAIGA I LEUKOAGLUTINACIJA)
 5. ODREĐIVANJE PRISUTNOSTI ANTILEUKOCITNIH ALOPROTUTIJELA (ANTI-HLA I I II) U SERUMU ISPITANIKA (ENZIMSKO-IMUNOLOŠKA METODA: QUICKSCREEN, B-SCREEN)
 6. LABORATORIJSKO ISPITIVANJE PSTP (PSEUDO-TROMBOCITOPENIJA OVISNA O EDTA, LAŽNA TROMBOCITOPENIJA), TROMBOCITI U EDTA I CITRATU
 7. LABORATORIJSKO ISPITIVANJE HIT (HEPARINOM INDUCIRANE TROMBOCITOPENIJE), ANTIHEPARINSKA PROTUTIJELA (ENZIMSKO-IMUNOLOŠKA METODA: EIA-HPF4, GEL METODA: PAGIA, STICK EXPERT HIT I AGREGACIJA/AKTIVACIJA TROMBOCITA: HIPA)
 8. ISPITIVANJE ALOIMUNE FETALNE/NEONATALNE TROMBOCITOPENIJE (FNATP)
 9. ISPITIVANJE ALOIMUNE NEONATALNE NEUTROPENIJE (ANN)

10.  ISPITIVANJE NEHEMOLITIČKIH POSLIJETRANSFUZIJSKIH REAKCIJA (FHNR, TRALI, REFRAKTORNOST)

11.  PROBIR NA PRISUTNOST ALA I ATA (HNA,HLA I, HLA II I HPA) U PLAZMI POTENCIJALNIH DAVATELJA/ICA KONCENTRATA TROMBOCITA/PLAZME NA STANIČNOM SEPARATORU

ODREĐIVANJE TROMBOCITNIH I NEUTROFILNIH ANTIGENA (HPA-1- 15, HNA 1,5) DDK I BOLESNIKA, (MOLEKULARNA METODA: PCR- SSP)-RADI SE U ODJELU ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU, HZTM

II. ISPITIVANJE HEMOSTAZE

 1. KOAGULOGRAM: PV (PROTROMBINSKO VRIJEME), INR, APTV (AKTIVIRANO PARCIJALNO TROMBOPLASTINSKO VRIJEME), FIB. (FIBRINOGEN), TRB. (TROMBOCITI) I AGR.TRB. (AGREGACIJA TROMBOCITA), (KOAGULOMETRIJA)
  DODATNI TESTOVI HEMOSTAZE –D-D (D-DIMER), AT III (ANTITROMBIN III), PC (PROTEIN C), (KROMOGENA I IMUNOTURBIDIMETRIJSKA METODA)
 2. ISPITIVANJE FUNKCIJE TROMBOCITA (METODA IMPEDANCIJE)
 3. PREDOPERATIVNO ISPITIVANJE HEMOSTAZE
 4. ODREĐIVANJE SEROLOŠKIH BILJEGA ZA TROMBOFILIJU (PC, AT III) KOD BOLESNIKA S TROMBOZAMA, EMBOLIJOM PLUĆA, CVI, INFARKTOM MIOKARDA, TIJEKOM RIZIČNE I PATOLOŠKE TRUDNOĆE, TIJEKOM TERAPIJE PERORALNIM ANTIKOAGULANTNIM LIJEKOVIMA I ORALNIH KONTRACEPTIVA.
 5. ODREĐIVANJE MOLEKULARNIH BILJEGA ZA TROMBOFILIJU: FAKTORA V LEIDEN, MUTACIJE FAKTORA II, MTHFR I PAI-1, (MOLEKULARNA METODA: PCR- SSP)-RADI SE U ODJELU ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU, HZTM

ODJEL ZA MIKROBIOLOGIJU OMB

VRSTE PRETRAGA:

 1. MIKROBIOLOŠKA OBRADA UZORAKA DOBIVENIH U KONTROLI ŽIVE I NEŽIVE OKOLINE
 2. ISPITIVANJE STERILNOSTI UZGOJENE KOŽE I DIJELOVA TKIVA 
 3. ISPITIVANJE STERILNOSTI GOTOVIH FARMACEUTSKIH PROIZVODA (VODENE OTOPINE LIJEKOVA, LIOFILIZIRANI PRIPRAVCI, AMPULE I DRUGI OBLICI PRIPRAVKA ZA PARENTERALNU PRIMJENU)
 4. ISPITIVANJE BIOLOŠKIH INDIKATORA KORIŠTENIH U KONTROLI STERILIZACIJE