Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha svih krvnih grupa, pozivamo darivatelje da se odazovu darivanju. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Djelatnost i ustroj

HZTM je neprofitna zdravstvena ustanova u državnom vlasništvu. HZTM je osnovan 1945.godine sa ciljem obavljanja zdravstvene djelatnosti za potrebe transfuzijskog liječenja bolesnika.

Proširi sve ł Skupi sve

 

Djelatnost HZTM obavalja se u tri cjeline:

1) Ravnateljstvo /RAV/ - poslovi na razini HZTM: rukovođenje ustanovom, upravljanje kvalitetom, ekonomika i računovodstvo, pravni i kadrovski poslovi, mikrobiološka ispitivanja i tehničko održavanje.

2) Služba za transfuzijsku medicinu /MED/: najveća je transfuzijska ustanova u Hrvatskoj. Uzima i obrađuje krv od 44 % svih dobrovoljnih davatelja krvi u Hrvatskoj. Krv se prikuplja na akcijama darivanja krvi na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i u nekim drugim područjima Hrvatske. MED proizvodi oko 20 vrsta različitih krvnih pripravaka i obavlja niz laboratorijskih ispitivanja krvi davatelja, bolesnika, trudnica i drugih građana. S krvi i krvnim pripravcima i laboratorijskim uslugama zadovoljava sve potrebe zdravstva grada Zagreba i, prema zahtjevu, potrebe zdravstvenih ustanova na drugim područjima u Hrvatskoj. MED ima organiziran rad u vanjskoj transfuzijskoj jedinici  KB Merkur (kompletna prva i druga smjena). U vanjskoj jedinici obavljaju se poslovi prijetransfuzijskog ispitivanja bolesnika za potrebe te ustanove.

3) Farmaceutska djelatnost /FAR/: djelatnost u Far-u se odvija u tri radna procesa: 1. Proizvodnja parenteralnih pripravaka (infuzijskih i injekcijskih otopina, otapala i koncentrata) i 2. Proizvodnja medicinskih proizvoda.  FAR proizvodi  infuzijske i druge otopine te medicinske proizvode za jednokratnu uporabu kojima pokriva neophodni dio potreba zdravstva Hrvatske te također pruža i uslugu ugovorne proizvodnje istih, kao i uslugu plinske sterilizacije etilenoksidom.

Povijest

Zavod za transfuzijsku medicinu osnovan je odmah iza drugog svjetskog rata i to kao vojna ustanova. Ubrzo postaje dio Plive, a zatim potpada pod Medicinski fakultet.. Od 1948. godine Zavod je samostalna ustanova koja je radila u bivšoj ulici B. Adžije (danas ulica Kneza Mislava). Godine 1979. Zavod je preseljen na današnje prostore u Petrovu ulicu broj 3. U prvim godinama poslije II svjetskog rata transfuzije su bile posve drugačije nego danas. Krv je uzimana u staklene boce i bila je primjenjivana kroz gumene sisteme. I boce i sistemi su se čuvali, prali i više puta koristili. Infuzijske otopine pripravljane su u bolnicama u potpuno neadekvatnim uvjetima. Transfuzije krvi i infuzije vrlo su često bile praćene reakcijama primatelja i prijenosom zaraznih bolesti. Zbog tih razloga u Zavodu je 1949. godine osnovana proizvodnja infuzijskih otopina, a 1960. proizvodnja sistema za transfuziju i infuziju od plastike.

Tijekom prve godine rada, 1946. djelatnici Zavoda prikupili su 557 doza krvi, a 55 godina kasnije, tijekom 2000. godine 68 158 doza krvi darovane od dobrovoljnih davatelja. Broj proizvedenih otopina od 1949. godine od skromnih 25 000 narastao je na skoro 2 000 000 otopina u prošloj godini.

Zadnje desetljeće je nesumljivi desetljeće kvalitete. U farmaceutskoj industriji, proizvodnji medicinskog pribora, kao i transfuzijskoj medicini zahtjeva se sve viša kvalita pripravaka i proizvoda, moraju se poštivati principi dobre priređivačke prakse i dobre laboratorijske prakse. Prepoznali smo nužnost uvođenja osiguranja kvalitete. Rezultat i kruna višegodišnjeg truda svih djelatnika je dobivanje certifikata od strane Lloyd s Register Quality Assurance za sustav upravljanja kvalitetom prema standardu EN ISO 9002 u siječnju 2001. godine. Sustav upravljanja odnosi se na prikupljanje, ispitivanje, preradu, pohranu krvi, pružanje usluga laboratorijskog ispitivanja krvi bolesnika i trudnica. Ljudski i stručni potencijal je vodeća kvaliteta Zavoda.

Zavod je uvijek bio otvoren za suradnju. Brojni su tehničari, liječnici i specijalizanti iz drugih ustanova proveli dio svoje edukacije u Zavodu. Svi specijalisti transfuzijske medicine boravili su i učili s nama veći dio svoje specijalizacije. Zadnjih nekoliko godina uključeni smo u nastavu studenata kroz elektivni predmet "transfuziologija", poslijediplomski studij, te edukaciju tehničara u medicinskoj školi.

Zadovoljenje ISO standarda potvrđuje dobre temelje na kojima možemo graditi budućnost i spremnost djelatnika Hrvatskog zavoda za praćenje najnovijih i sve zahtjevnijih dostignuća suvremene medicine.1