Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Molimo sve darivatelje svih krvnih grupa da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo svim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Usluge

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA I KLINIČKA TRANSFUZIJA  KLT

ODJEL ZA ERITROCITNU DIJAGNOSTIKU  OED

VRSTE PRETRAGA:

 1. KRVNA GRUPA
 2. NOVOROĐENČAD (KRVNA GRUPA NOVOROĐENČETA)
 3. TRUDNICE – KONTROLA (INDIREKTNI ANTIGLOBULINSKI TEST, INDIREKTNI COOMBSOV TEST, TESTOVI SENZIBILIZACIJE)
 4. TRUDNICE S ANTIERITROCITNIM PROTUTIJELIMA (UKLJUČUJE TITAR  ANTIERITROCITNIH  PROTUTIJELA)
 5. OBRADA AUTOIMUNE HEMOLITIČKE ANEMIJE
 6. TITAR IZOHEMAGLUTININA (IgM KLASE, IgG KLASE)
  - OBRADA ABO NEPODUDARNIH TRANSPLANTACIJA
  - OSTALI
 7. TIPIRANJE ERITROCITNH ANTIGENA (FENOTIP)
  - OTAC DJETETA
  - OSTALI
 8. IDENTIFIKACIJA ANTIERITROCITNIH PROTUTIJELA
 9. OBRADA HLADNIH ANTIERITROCITNIH PROTUTIJELA

10.  PRETRAŽIVANJE (SCREENING) ANTIERITROCITNIH PROTUTIJELA (DAT I IAT)

11.  IAT (INDIREKTNI ANTIGLOBULINSKI TEST, INDIREKTNI COOMBSOV TEST)

12.  DAT ((DIREKTNI ANTIGLOBULINSKI TEST, DIREKTNI COOMBSOV TEST)

13.  TYPE AND SCREEN

14.  KRIŽNA PROBA

15.  OBRADA PRI SUMNJI NA HEMOLITIČKU BOLEST FETUSA I NOVOROĐENČETA

16.  OBRADA HEMOLIZE PRI SUMNJI NA POSLIJETRANSFUZIJSKU HEMOLITIČKU REAKCIJU

ODJEL ZA DIJAGNOSTIKU KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI  OKB

VRSTE PRETRAGA:

SEROLOŠKA DIJAGNOSTIKA:

 1. HEPATITISA  A
  - ANTI-HAV
  - ANTI-HAV IGM
 2. HEPATITISA B
  - HBSAG KVALITATIVNI TEST
  - HBSAG KVANTITATIVNI TEST
  - HBSAG TEST NEUTRALIZACIJE
  - ANTI-HBS
  - ANTI-HBC UKUPNI (IGG+IGM)
  - ANTI-HBC IGM
  - HBEAG
  - ANTI-HBE
 3. HEPATITISA C
  - ANTI-HCV
  - HCV ANTIGEN KVANTITATIVNI TEST
  - HCV AG/AT KOMBINIRANI TEST
  - POTVRDNI (IMUNOBLOT) TEST NA ANTI-HCV
 4. HEPATITISA D
  - HD AG
  - ANTI-HD IGG
  - ANTI-HD IGM
 5. HIV INFEKCIJE
  - HIV AG/AT KOMBINIRANI TEST
  - ANTI-HIV 1/2
  - HIV1 P24 AG
  - POTVRDNI (IMUNOBLOT) TEST NA ANTI-HIV ½
 6. SIFILISA
  - ANTI-TP - ANTITREPONEMSKI TEST (IGG+IGM)
  - ANTI-TP IGM
  - TPHA KVANTITATIVNI TEST
  - RPR
  - POTVRDNI (IMUNOBLOT) TEST NA ANTITREPONEMSKA ANTITIJELA
 7. EBV INFEKCIJE
  - ANTI-EBV VCA/EA IGG
  - ANTI-EBV VCA IGM
  - ANTI-EBNA IGG
  - ANTI-EBV HETEROFILNA ANTITIJELA
 8. CMV INFEKCIJE
  - ANTI-CMV IG
  - ANTI-CMV IGM
 9. TOXOPLASMOZE
  - ANTI-TOXO IGG
  - ANTI-TOXO IGM

10.  BORELIOZE
- ANTI-BORRELIA IGG
- ANTI-BORRELIA IGM

11.  HTLV INFEKCIJE
- ANTI-HTLV I/II

ODJEL ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU OMD

VRSTE PRETRAGA:

1. Virusna molekularna dijagnostika

 • HCV-RNA (KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)
 • HCV GENOTIPIZACIJA
 • HBV-DNA (KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)
 • HBV GENOTIPIZACIJA
 • HBV-DR (REZISTENCIJA NA TERAPIJU)
 • HIV1-RNA (KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)
 • CMV-DNA (KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)
 • EBV-DNA (KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)

2. HLA tipizacija

 • HLA tipizacija razreda I (A, B, C)
 • HLA tipizacija klase II (DRB1, DQA1, DQB1, DPB1)

3. Genetički biljezi trombofilije (mutacije gena za faktore koagulacije V i II, MTHFR enzima i polimorfizam u genu za inhibitor plazminogen aktivatora-1)

 • Faktor V Leiden (mutacija A1691G)
 • Faktor II protrombin (mutacija G20210A)
 • MTHFR – metilentetrahidrofolat reduktaza (mutacije C677T i A1298C)
 • PAI-1 – inhibitor plazminogen aktivatora 1- polimorfizam 4G/5G

4. Određivanje genotipa IL28B (pokazatelj odgovora na antivirusnu terapiju kod bolesnika s kroničnim hepatitisom C )

5. HPA genotipizacija (humani trombocitni antigeni)

 • HPA – 1, HPA- 2, HPA- 3, HPA- 5 i HPA-15

6. HNA genotipizacija (humani neutrofilni antigeni)

 • HNA-1a, HNA-1b, HNA-1c, HNA-3, HNA-4, HNA-5

7. ABO genotipizacija (aleli: O1, O2, A1, A2 i B)

8. RH genotipizacija

 • C, D, E genotipizacija
 • slabi D
 • parcijalni D
 • D zigotnost
 • Prijenatalna fetalna RHD genotipizacija iz majčine plazme

9. Genotipizacija ostalih krvnih grupa(Kell, Kidd, Duffy, MNS, Dombrock, Vel)

10. NAT testiranje davatelja organa, tkiva, matičnih stanica i autolognih donacija

ODJEL ZA TROMBOCITNU I LEUKOCITNU DIJAGNOSTIKU I HEMOSTAZU OTH

VRSTE PRETRAGA:

I.  ANTITROMBOCITA I ANTILEUKOCITNA PROTUTIJELA (ATA I ALA)

 1. ODREĐIVANJE PRISUTNOSTI ANTITROMBOCITNIH AUTOPROTUTIJELA NA TROMBOCITIMA I U PLAZMI ISPITANIKA (METODA IMUNOFLUOROESCENCIJE)
 2. ODREĐIVANJE SPECIFIČNOSTI ANTITROMBOCITNIH (HPA) ALOPROTUTIJELA U PLAZMI ISPITANIKA (ENZIMSKO-IMUNOLOŠKA METODA: PAK-12,MAIPA)
 3. ODREĐIVANJE PRISUTNOSTI ANTIGRANULOCITNIH AUTOPROTUTIJELA NA GRANULOCITIMA, (LIMFOCITIMA) I U PLAZMI ISPITANIKA (METODA IMUNOFLUOROESCENCIJE)
 4. ODREĐIVANJE SPECIFIČNOSTI ANTIGRANULOCITNIH (HNA) ALOPROTUTIJELA U PLAZMI ISPITANIKA (ENZIMSKO-IMUNOLOŠKA METODA: MAIGA I LEUKOAGLUTINACIJA)
 5. ODREĐIVANJE PRISUTNOSTI ANTILEUKOCITNIH ALOPROTUTIJELA (ANTI-HLA I I II) U SERUMU ISPITANIKA (ENZIMSKO-IMUNOLOŠKA METODA: QUICKSCREEN, B-SCREEN)
 6. LABORATORIJSKO ISPITIVANJE PSTP (PSEUDO-TROMBOCITOPENIJA OVISNA O EDTA, LAŽNA TROMBOCITOPENIJA), TROMBOCITI U EDTA I CITRATU
 7. LABORATORIJSKO ISPITIVANJE HIT (HEPARINOM INDUCIRANE TROMBOCITOPENIJE), ANTIHEPARINSKA PROTUTIJELA (ENZIMSKO-IMUNOLOŠKA METODA: EIA-HPF4, GEL METODA: PAGIA, STICK EXPERT HIT I AGREGACIJA/AKTIVACIJA TROMBOCITA: HIPA)
 8. ISPITIVANJE ALOIMUNE FETALNE/NEONATALNE TROMBOCITOPENIJE (FNATP)
 9. ISPITIVANJE ALOIMUNE NEONATALNE NEUTROPENIJE (ANN)

10.  ISPITIVANJE NEHEMOLITIČKIH POSLIJETRANSFUZIJSKIH REAKCIJA (FHNR, TRALI, REFRAKTORNOST)

11.  PROBIR NA PRISUTNOST ALA I ATA (HNA,HLA I, HLA II I HPA) U PLAZMI POTENCIJALNIH DAVATELJA/ICA KONCENTRATA TROMBOCITA/PLAZME NA STANIČNOM SEPARATORU

ODREĐIVANJE TROMBOCITNIH I NEUTROFILNIH ANTIGENA (HPA-1- 15, HNA 1,5) DDK I BOLESNIKA, (MOLEKULARNA METODA: PCR- SSP)-RADI SE U ODJELU ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU, HZTM

II. ISPITIVANJE HEMOSTAZE

 1. KOAGULOGRAM: PV (PROTROMBINSKO VRIJEME), INR, APTV (AKTIVIRANO PARCIJALNO TROMBOPLASTINSKO VRIJEME), FIB. (FIBRINOGEN), TRB. (TROMBOCITI) I AGR.TRB. (AGREGACIJA TROMBOCITA), (KOAGULOMETRIJA)
  DODATNI TESTOVI HEMOSTAZE –D-D (D-DIMER), AT III (ANTITROMBIN III), PC (PROTEIN C), (KROMOGENA I IMUNOTURBIDIMETRIJSKA METODA)
 2. ISPITIVANJE FUNKCIJE TROMBOCITA (METODA IMPEDANCIJE)
 3. PREDOPERATIVNO ISPITIVANJE HEMOSTAZE
 4. ODREĐIVANJE SEROLOŠKIH BILJEGA ZA TROMBOFILIJU (PC, AT III) KOD BOLESNIKA S TROMBOZAMA, EMBOLIJOM PLUĆA, CVI, INFARKTOM MIOKARDA, TIJEKOM RIZIČNE I PATOLOŠKE TRUDNOĆE, TIJEKOM TERAPIJE PERORALNIM ANTIKOAGULANTNIM LIJEKOVIMA I ORALNIH KONTRACEPTIVA.
 5. ODREĐIVANJE MOLEKULARNIH BILJEGA ZA TROMBOFILIJU: FAKTORA V LEIDEN, MUTACIJE FAKTORA II, MTHFR I PAI-1, (MOLEKULARNA METODA: PCR- SSP)-RADI SE U ODJELU ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU, HZTM

ODJEL ZA MIKROBIOLOGIJU OMB

VRSTE PRETRAGA:

 1. MIKROBIOLOŠKA OBRADA UZORAKA DOBIVENIH U KONTROLI ŽIVE I NEŽIVE OKOLINE
 2. ISPITIVANJE STERILNOSTI UZGOJENE KOŽE I DIJELOVA TKIVA 
 3. ISPITIVANJE STERILNOSTI GOTOVIH FARMACEUTSKIH PROIZVODA (VODENE OTOPINE LIJEKOVA, LIOFILIZIRANI PRIPRAVCI, AMPULE I DRUGI OBLICI PRIPRAVKA ZA PARENTERALNU PRIMJENU)
 4. ISPITIVANJE BIOLOŠKIH INDIKATORA KORIŠTENIH U KONTROLI STERILIZACIJE